News & Events

Invitation For Sealed Quotations Read More
हकप्रद शेयर निष्काशन सम्बन्धी सूचना Read More
शाखा कार्यालय स्थानान्तरण सम्बन्धी सूचना Read More
Prospectus Read More
विजया दशमी तथा शुभ-दिपावली २०७७, नेपाल सम्वत् ११४१ तथा छठ पर्वको शुभ-कामना Read More
हकप्रद साधारण शेयर खरिद दरखास्त फाराम Read More
हकप्रद शेयर निष्काशन सम्बन्धी व्यवस्था तथा विवरणहरू Read More
हकप्रद शेयर निष्काशन (Right Issue) सम्बन्धी सूचना Read More
हकप्रद शेयर निष्काशनका लागि शेयर दाखिल खारेज (Book Close) कार्य बन्द बारेको सूचना Read More
सञ्चालक लगायत आधारभुत शेयरधनीहरूलाई हकप्रद शेयर वापतको रकम जम्मा गर्ने सम्वन्धी जरूरी सूचना Read More
INTEREST RATE (Per Annum) on Deposits and Loans & Advances with effective from Bhadra 29, 2077, Monday ( September 14, 2020) Read More
संस्थाको केन्द्रिय तथा मुख्य शाखा कार्यालय स्थानान्तरण सम्बन्धी सूचना Read More
सवारी साधन बिक्री बारे सूचना Read More
नेपाल फाइनान्स कम्पनीको संचालक नियुक्त सम्बन्धमा Read More
शाखा कार्यालयको आन्तरिक सजावट सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्ने बारेको सूचना - Ashad 24, 2077 Read More
केन्द्रिय तथा मुख्य शाखा कार्यालयको लागि आबश्यक Air Conditions जडानका लागि शिलबन्दी बोलपत्र कोटेशन पेश गर्ने बारेको सूचना - Ashad 23, 2077 Read More
KYC Read More
सूची दर्ता गर्ने बारे सूचना Read More
सूचनाको हक Read More
INVITATION FOR SEALED PROPOSALS: AML/CFT Solution Read More
गैह्र बैकिङ्ग सम्पति शिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट विक्री गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना Read More
Invitation For Sealed Proposals Read More
केन्द्रिय तथा मुख्य शाखा कार्यालयको आन्तरिक सजावट सम्बन्धि सिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्ने बारेको सूचना Read More
गैह्र बैंकिङ सम्पति शिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट विक्री गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना Read More
केन्द्रीय तथा शाखा कार्यालयको आन्तरिक सजावट सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्ने बारेको सूचना Read More
Condensed Statement of Financial Position As on Quarter ended 29th Poush 2076 (14/01/2020) Read More
केन्द्रिय तथा मुख्य शाखा कार्यालयको आन्तरिक सजावट सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्ने बारेको सूचना Read More
घर भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना Read More
शेयर रजिष्ट्रार (Registrar to the Share) सम्बन्धी सूचना Read More
नेपाल फाइनान्स लिमिटेडको मिति २०७६।०८।२६ गते देखि व्यावसायिक कारोवार संचालन गरिने बारेको सूचना Read More
धितोपत्र सूचीकरण स्थगन फुकुवा सम्बन्धमा - २०७६।०८।३० Read More
नेपाल फाइनान्स लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त अवस्थाबाट फुकुवा गरिएको सम्बन्धी सूचना Read More
INTEREST RATE (PerAnnum) on Deposits and Loans & Advance Effective from Mangsir 26, 2076, Wednesday
(December 12, 2019)
Read More